Pradėk pardavinėti! Knygos, kanceliarijaMuzikos instrumentaiElektronika, telefonai, buitinė technikaVideo žaidimai, DVD, Blu-Ray, CDKompiuterinė technika ir priedaiDrabužiai, avalynė, rankinės, aksesuaraiVaikams, kūdikiams, žaislaiInterjeras, eksterjeras, namų ūkio reikmenysĮrankiai, valymo, namų kvėpinimo priemonės, sodo - daržo priežiūraTransporto priemonių remonto įrankiai, priežiūra, aksesuaraiGyvūnų priežiūraSportas, laisvalaikis, hobisSveikata, grožis, kūno priežiūraSuvenyrai, rankdarbiai, tautodailėKolekcionieriams, sendaikčiaiKiti
Naujienlaiškis Norite gauti naujausius prekių pasiūlymus? Prenumeruokite išskirtinai Jums paruoštą naujienlaiškį jau dabar!

Krioklys.lt naudojimo taisyklės

1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp Krioklys.lt (buveinės adresas – Arklių g. 18, Vilnius; el. pašto adresas – info@krioklys.lt) (toliau – Krioklys.lt) ir Jūsų (toliau – Vartotojas) dėl naudojimosi interneto svetaine Krioklys.lt (toliau – Svetainė).
Toliau:

Svetainėje suteikiamos priemonės – Vartotojui skirta Svetainės aplinka bei įrankiai, skirti gauti Svetainėje teikiamas paslaugas.
Svetainėje teikiamos paslaugos – galimybė naudojantis interneto ryšiu, prisiregistravus, į „Krioklys.lt“ svetainę įkelti parduodamų daiktų (toliau – Prekė) nuotraukas, jų aprašymus, parduodamus daiktus nemokamai eksponuoti, skaityti informaciją, rašyti atsiliepimus, komentarus, gauti, pateikti su prekyba Svetainėje susijusią informaciją ar duomenis.
Vartotojas – bet kokio pobūdžio veiksmus Svetainėje suteikiamomis priemonėmis vykdantis registruotas asmuo.
Pardavėjas – savo norimus parduoti daiktus eksponuojantis, parduodantis ir gaunantis už juos pinigus Svetainėje suteikiamomis priemonėmis registruotas asmuo.
Pirkėjas – perkantis iš Pardavėjo ir naudojantis tam Svetainėje suteikiamas priemones registruotas asmuo.
Prekė – Svetainėje eksponuojamas Pardavėjo parduodamas daiktas.
Pardavimo – pirkimo sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir Svetainės laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“ ir jį apmoka.
1.2. Šios naudojimosi Svetaine taisyklės yra šalims (Pardavėjui, Pirkėjui ir Svetainei) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pardavėjo, Pirkėjo bei Svetainės teisės ir pareigos, prekių įsigijimo Svetainėje bei apmokėjimo už jas tvarka, šalių (Pirkėjo, Pardavėjo bei Svetainės) atsakomybė bei kitos su prekių eksponavimu, pardavimu, pirkimu, grąžinimu, pinigų už parduotas prekes pervedimu Pardavėjui ar grąžinimu Pirkėjui Svetainėje suteikiamomis priemonėmis susijusios nuostatos.
Naudodamasis Svetaine, Vartotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis, sutinka su jomis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis pažymėdamas varnelę prie teiginio „Susipažinau su Krioklys.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“.
Jei Vartotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis Svetainės paslaugomis ir joje suteikiamomis priemonėmis.
1.3. Be šių Taisyklių santykiams tarp Vartotojo ir Krioklys.lt reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.
1.4. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. Krioklys.lt suteikia Vartotojui virtualią erdvę, t.y. plotą elektroninei prekybai Svetainėje, kurioje Vartotojas turi galimybę eksponuoti savo tiek naujus, tiek naudotus daiktus su tikslu juos parduoti, pirkti prekes, atsiskaityti už Svetainėje perkamas prekes, naudotis visomis Svetainėje teikiamomis paslaugomis bei priemonėmis.
2.2. Prekių eksponavimas Svetainėje yra visiškai nemokamas, jis taip pat nėra ribojamas laike. Nustatytas mokestis yra paskaičiuojams tik prekę pardavus.
2.3. Visi mokėjimai vykdomi per Mokėjimai.lt (PaySera) pinigų surinkimo sistemą.
2.4. Visa informacija Vartotojui bus siunčiama registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.
2.5. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį priklauso Krioklys.lt arba Krioklys.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

3. Vartotojo teisės ir pareigos

3.1. Pardavėju Vartotojas tampa įkėlęs bent vieną prekę. Tam, kad vėliau šioje Svetainėje pirkti, registruotis iš naujo nereikia - vieną kartą užsiregistravus, galima atlikti visus norimus veiksmus - pirkti, parduoti, naudotis kitais įrankiais savo "Vartotojo aplinkoje". Apžiūrėti, rinktis prekes, dėti jas į krepšelį, skaityti komentarus apie pardavėją Svetainės lankytojas gali ir neprisiregistravęs.
3.2. Prisiregistravęs Krioklys.lt Pardavėjo platformoje, Pardavėjas turi teisę:
3.2.1. skelbti savo norimus parduoti daiktus neribotą laiką;
3.2.2. gauti apmokėjimą už savo parduotas prekes;
3.2.3. gauti visą prekybai Svetainėje reikalingą informaciją nurodytu elektroninio pašto adresu;
3.2.4. naudotis visais Pardavėjui „Vartotojo zonoje“ suteiktais įrankiais, padedančiais analizuoti pardavimus.
3.3. Prisiregistravęs Krioklys.lt svetainėje, Pardavėjas įsipareigoja:
3.3.1. pateikti tikslią ir neklaidinančią informaciją apie savo siūlomą prekę, prekes dėti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse, užtikrinti, kad pateikiamos prekių nuotraukos tinkamai atspindėtų siūlomą objektą;
3.3.2. nustatyti pagrįstą Prekės kainą litais ir eurais, į kainą įtraukdamas Prekės pristatymo Pirkėjui kainą;
3.3.3. neskelbti savo asmeninių duomenų, tokių kaip adreso, telefono numerio, elektroninio pašto prekės aprašymui skirtose vietose, tuo bandant susisiekti su Pirkėju tiesiogiai ir išvengti mokesčio, priskaičiuojamo įvykus pirkimo – pardavimo sandoriui. Informacija, kur ir kam išsiųsti prekę, Pardavėjui bus automatiškai išsiūsta į e-paštą Pirkėjui prekę apmokėjus;
3.3.4. nesiūlyti įsigyti prekių, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;
3.3.5. gavus pranešimą į nurodytą elektroninį paštą apie tai, kad už prekę yra apmokėta, išsiųsti prekę Pirkėjui laikantis nusistatytų prekės pristatymo pirkėjui terminų, registruotu paštu, LPExpress terminalu arba naudojantis kurjerio paslaugomis, ant siuntos pakuotės būtinai nurodant adresą, kuriuo Pirkėjas prekę gali išsiųsti atgal, jei ji netiks;
3.3.6. saugoti prekės išsiuntimo dokumentą (pašto kvitą) visą reikalingą laikotarpį, per kurį gali reikėti patvirtinti prekės išsiuntimo faktą (paprastai iki pinigų už parduotą prekę gavimo momento);
3.3.7. laikytis kitų sąžiningo verslo taisyklių ir normų, taip, kaip tai supranta visuomenė ir nusistovėjusi gera verslo praktika.
3.4. Pardavėjas pats atsako už galimybės suteikimą Pirkėjui jo prekę grąžinti arba jos nesuteikimą ir šio sprendimo pasekmes.
3.5. Prisiregistravęs Krioklys.lt svetainėje, Pirkėjas turi teisę:
3.5.1. pirkti svetainėje parduodamus daiktus, grąžinti juos, jei prekė netinka tais atvejais, kai Pardavėjas yra suteikęs tokią galimybę;
3.5.2. Atgauti savo sumokėtus už prekę pinigus:
         a) „Vartotojo zonoje“ esančioje pirkimų istorijoje pažymėjęs, kad prekę grąžina (jei pardavėjas buvo suteikęs tokią galimybę) ir išsiuntęs ją Pardavėjui atgal;
         b) Prekės per Pardavėjo nustatytą terminą negavo;
3.5.3 gauti visą informaciją nurodytu elektroninio pašto adresu (apie sėkmingai įvykdytą apmokėjimą, taip pat apie grąžinamą pinigų sumą, jei prekės nuspręsta atsisakyti arba prekė iš viso nėra gauta suėjus informacijoje apie prekę nurodytiems terminams);
3.5.4. naudotis visais Pirkėjui „Vartotojo zonoje“ suteiktais įrankiais, padedančiais matyti savo pirkimų istoriją.
3.6. Prisiregistravęs Krioklys.lt svetainėje, Pirkėjas įsipareigoja:
3.6.1. prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui ar Svetainei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
3.6.2. visada atkreipti dėmesį į tai, ar pardavėjas suteikia galimybę jo prekę grąžinti, jei ji netiks;
3.6.3. grąžinamą prekę Pardavėjui grąžinti per 14 dienų (šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo paskutinės termino, per kurį Pardavėjas įsipareigojo pristatyti prekę Pirkėjui, dienos) imtinai registruotu paštu, naudojantis kurjerio paslaugomis arba paštomatu.
3.6.4. sumokėti įsigytų prekių siuntimo atgal Pardavėjui išlaidas;
3.6.5. saugoti prekės išsiuntimo dokumentą (kvitą) visą reikalingą laikotarpį, per kurį gali prireikti patvirtinti prekės išsiuntimo Pardavėjui faktą;
3.6.6. prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadintą, nepraradusią prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.  
3.7. Pirkėjas supranta, kad bet koks atvejis, kada jis/ji, atsisakęs jam atsiųstos prekės ir atgavęs už ją sumokėtus pinigus, prekės Pardavėjui negrąžina, Pardavėjo gali būti laikomas vagyste bei suteikia jam pagrindą kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl žalos atlyginimo.
3.8. Pirkėjas pats lieka atsakingas, jei vis tik priima sprendimą pirkti daiktą, kuris yra pažymėtas kaip negrąžinamas.
3.9. Bet kuris Vartotojas, tiek Pirkėjas, tiek Pardavėjas įsipareigoja:
3.9.1 registruodamasis pateikti teisingą ir informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę, el.pašto adresą, adresą, kitus reikalaujamus registracijos formoje rekvizitus. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Prekės grąžinimo atveju – Pirkėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių grąžinimo terminų pažeidimą, jeigu prekės grąžinamos ne laiku dėl Pardavėjo pateiktos netikslios informacijos ar kitų nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių;
3.9.2. nenaudoti Svetainės neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;
3.9.3. nepažeisti teisės aktų reikalavimų ir savo veiksmais neprieštarauti viešajai tvarkai ir gerai moralei;
3.9.4. nedelsdamas pranešti Krioklys.lt apie bet kokius Vartotojo pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ar duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje "Vartotojo aplinkoje";
3.9.5. nedelsdamas el.paštu pranešti Krioklys.lt, jei Vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.
3.10. Naudodamasis bet kuria Paslauga Vartotojas patvirtina, kad jis/ji:
3.10.1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
3.10.2. supranta, kad Vartotojui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.);
3.10.3. supranta ir sutinka, kad Vartotojui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Vartotojo ir Krioklys.lt sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
3.10.4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei Vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Krioklys.lt neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Vartotojo tapatybės;
3.10.5. supranta ir sutinka, kad Krioklys.lt tvarkytų ir valdytų Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šių Taisyklių 6 punktu.
3.11. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 3.10.1 – 3.10.6 punktuose, Vartotojai, kuriems yra iki 18 metų patvirtina, kad jis/ji:
3.11.1. prieš siūlydamas prekę yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti prekę, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;
3.11.2. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę.

4. Krioklys.lt teisės ir pareigos

4.1. Krioklys.lt turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Vartotojo teisę ar galimybę naudotis Svetaine, panaikindamas Vartotojo paskyrą bei pateiktą Svetainėje informaciją ir uždrausdamas Vartotojui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Vartotojas:
4.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
4.1.2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;
4.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Krioklys.lt nuomone, netinkamai elgiasi;
4.1.4. Krioklys.lt nuomone, pažeidžia taikomus teisės aktus arba Vartotojo veiksmai yra priešingi gerai moralei.
4.2. Krioklys.lt turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Vartotojo veiksmus Svetainėje, įskaitant Vartotojo pateikiamos informacijos stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones, Krioklys.lt turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.
4.3. Krioklys.lt turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra koreguoti Vartotojo įvestą informaciją apie prekę, perkelti ją į kitas temines sritis, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis, o prekė būtų lengviau randama Pirkėjui.
4.4. Krioklys.lt turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje pateiktą mokesčių už suteikiamas paslaugas paskaičiavimo ir apmokėjimo metodiką.
4.5. Krioklys.lt turi teisę Vartotojui siųsti pasiūlymus, naujienas, kitą informaciją. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Krioklys.lt.
4.6. Šalys susitaria, kad Krioklys.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

4.7. Krioklys.lt įsipareigoja laiku ir nustatyta tvarka atsiskaityti su Vartotoju, pervesdamas jam pinigus į jo nurodytą sąskaitą.

5. Mokamos paslaugos

5.1. Mokesčių už suteikiamas paslaugas paskaičiavimo ir apmokėjimo metodika yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, puslapyje "Kas mes", aktyvioje nuorodoje "Krioklys.lt komisiniai".

5.2. Krioklys.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti mokesčių už suteikiamas paslaugas paskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką bei mokesčio dydį.

5.3. Krioklys.lt turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui.

6. Asmens duomenys

6.1. Krioklys.lt turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Vartotojo pateiktus ar Krioklys.lt kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.
6.2. Vartotojas suteikia teisę Krioklys.lt valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Krioklys.lt valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, panaikindamas Asmens duomenis bei paskyrą.
6.3. Krioklys.lt rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.
6.4. Krioklys.lt naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.
6.5. Krioklys.lt neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse arba teisės aktų nustatytais atvejais.

7. Atsakomybės ribojimas

7.1. Krioklys.lt neatsako už informaciją, kurią Pardavėjas pateikia Svetainėje apie siūlomą prekę (prekės aprašymą, nuotraukas, jos pristatymo terminus). Krioklys.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Krioklys.lt) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Vartotojui ar tretiesiems asmenimis.
7.2. Krioklys.lt nėra Pardavėjo atstovu ir bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma Krioklys.lt pasiūlymu pirkti. Krioklys.lt tarpininkauja tarp Pardavėjo ir Pirkėjo tik pinigų pervedimo Pardavėjui jo prekę nupirkus ir Pirkėjui jos neatsisakius, taip pat pinigų grąžinimo Pirkėjui prekės atsisakius ar jos negavimo atveju procese.
7.3. Krioklys.lt neatsako ir nekontroliuoja Pardavėjo nusistatytų terminų laikymosi prekę išsiunčiant Pirkėjui arba Pirkėjo - grąžinant prekę pardavėjui, bei už prekės išsiuntimą apskritai. Pardavėjo ir Pirkėjo teisės ir atsakomybės apibrėžiamos šių Taisyklių 3 skyriuje.
7.4. Krioklys.lt nebus atsakingas už daiktų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.
7.5. Krioklys.lt neatsako už Vartotojo besąlygišką laikymąsi teisės aktų internetu.
7.6. Vartotojas sutinka, kad Krioklys.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Krioklys.lt kaltės, ir dėl to Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
7.7. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Krioklys.lt pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Vartotojui ar tretiesiems asmenims.
7.8. Krioklys.lt neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją.
7.9. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Krioklys.lt niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Vartotojo naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Vartotojas pats prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Vartotojui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
7.10. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Krioklys.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
7.11. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog Krioklys.lt nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Vartotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas.
7.12. Jei Krioklys.lt svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Svetainė nėra atsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

8. Taisyklių keitimas

8.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekdamas užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, Krioklys.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.
8.2. Krioklys.lt praneš Vartotojui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdamas apie tai Svetainėje.
8.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje momento.
8.4. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.2. Visi tarp Krioklys.lt ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Krioklys.ltbuveinės vietą.
9.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Krioklys.lt laiką.